Identiteitskaart verloren

Maak een afspraak

Inhoud

Wanneer u uw identiteitskaart verliest of ze wordt gestolen, doet u hier zo snel mogelijk aangifte van. Ook in geval uw kaart vernietigd werd, meldt u dit.

Procedure

Verlies of diefstal van een elektronische identiteitskaart

U doet onmiddellijk aangifte bij de gemeente.

Tijdens de sluitingsuren, kan u 24/24 uur terecht bij de helpdesk van de FOD: 02 518 21 17.
De certificaten (elektronische handtekening) worden na uw aangifte onmiddellijk en definitief geblokkeerd.

U kunt de nieuwe identiteitskaart afhalen bij de Dienst Burgerzaken, nadat u de brief met pin- en puk-code via de post heeft ontvangen (ongeveer 3 weken na de ondertekening van het basisdocument).

Identiteitskaart teruggevonden

Uw identiteitskaart en de elektronische certificaten van uw identiteitskaart worden na de aangifte van verlies onmiddellijk geschrapt en onbruikbaar. Dus zelfs als u na de aangifte uw identiteitskaart terugvindt, moet u een nieuwe kaart aanvragen aan het loket.

Verlies van uw pin- en/of pukcode

Bent u enkel uw pincode verloren maar heeft of kent u uw pukcode nog, dan kan u aan de hand van uw pukcode een nieuwe pincode instellen.
Daarvoor komt u langs in een van onze gemeentehuizen. Vergeet zeker uw elektronische identiteitskaart en uw pukcode niet mee te brengen.

Wanneer u uw pin- en pukcode verloren heeft, of ze zijn gestolen, dan kan u een herafdruk aanvragen op deze website.

Wat meebrengen

Aangifte diefstal of verlies identiteitskaart

  • Een pasfoto voor het attest van verlies. Dat vervangt de verloren of gestolen identiteitskaart.

Aanvraag nieuwe identiteitskaart

Voor de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart bij de dienst Burgerzaken brengt u mee:

  • een recente pasfoto (die voldoet aan de voorwaarden)
  • het attest van verlies of diefstal

Afhaling nieuwe identiteitskaart

  • de brief met de pin- en pukcode van uw nieuwe identiteitskaart die u per post heeft ontvangen
  • het attest van verlies of diefstal
  • uw betalingsbewijs

Kostprijs

Het aanvragen van een nieuwe kaart kost 24 euro.

Gerelateerde items

Contact