Hygiëneattest

Inhoud

Het hygiëneattest maakt onderdeel uit van een horecavergunning/tapvergunning en bevestigt dat uw zaak voldoet aan de hygiënische eisen.

De controle heeft betrekking op de toiletten, verlichting en verluchting van de gebruikte ruimtes. De controle wordt uitgevoerd door de brandweer.

U vraagt het attest aan:

  • bij de opening van een nieuwe zaak;
  • bij nieuwbouw van een horecazaak;
  • bij een bestemmingswijziging van het onroerend goed naar horeca;
  • Als de aard van de handelsactiviteit wijzigt;
  • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft.
  • bij heropening van een zaak;
  • als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was;
  • als de bestemming is gewijzigd;
  • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd.

Procedure

Een hygiëneattest wordt afgeleverd in het kader van de horecavergunning. U vraagt dit attest aan bij de brandweer Oost-Limburg. 

Voor wie

horeca-uitbaters

Contact