Huwelijksdatum vastleggen

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in 1 van beide gemeentehuizen. 

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

 • Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

  • de laatste woonplaats van u of uw partner

  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner

  • de geboorteplaats van u of uw partner

 • U neemt contact op met uw gemeentebestuur voor het vastleggen van een huwelijksdatum en uur.
 • Maximaal 6 maanden en minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet u aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand
  U maakt hiervoor zelf tijdig een afspraak met de dienst burgeradministratie. Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst burgeradministratie. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.
 • U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.
 • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte (als alle documenten in orde zijn) en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Dag en tijdstip van het huwelijk in Oudsbergen

 • De datum en het uur van het huwelijk worden afgesproken met de dienst burgerlijke stand. 
 • Er kan gehuwd worden van maandag tot en met vrijdag doorheen de dag, uitgezonderd op maandagnamiddag vanaf 13 uur.
 • Er kan ook gehuwd worden op zaterdag van 9 tot 17 uur. Het laatste huwelijk op zaterdag start om 16.30 uur.
 • Op zon-, brug- en feestdagen worden er geen huwelijken voltrokken.

Wat meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Kostprijs

Het voltrekken van een huwelijk is gratis, behalve:

 • indien u kiest voor een huwelijk dat niet aansluit in de agenda:150 euro
 • Indien u de vastgelegde datum of tijdstip nog wijzigt na de aangifte: 20 euro

U dient de retributie op de huwelijksvoltrekking te betalen aan het loket van de dienst burgeradministratie in het gemeentehuis bij de akte van aangifte.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Contact