Huwelijksaangifte

Neem contact met ons op om een afspraak te maken

Doe de huwelijksaangifte online (nog niet actief)

Inhoud

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

  • de laatste woonplaats van u of uw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
  • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt nadat u zelf tijdig een afspraak gemaakt heeft met de dienst burgeradministratie. De aangifte kan gedaan worden door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen

  • Een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • Een identiteitsbewijs
  • Als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt. U kan hiertoe het bijgevoegd formulier gebruiken.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk

Deze documenten moeten indien nodig voorzien zijn van legalisatie en beëdigde vertaling naar het Nederlands. 

Kostprijs

Een huwelijksaangifte doen is gratis. 

Downloads

Digitaal loket

Contact