Hulpverleningszone Oost-Limburg

In de zoneraad en in het zonecollege van de hulpverleningszone Oost-Limburg zetelen de burgemeesters van alle 14 betrokken gemeenten, samen met de zonecommandant.

Beide organen besturen samen de brandweerzone: ze keuren alle plannen goed, bewaken de voortgang, beoordelen de resultaten en sturen bij indien nodig. Zij hebben de eindbeslissing in alle beleidsonderdelen. Bij Brandweerzone Oost-Limburg zetelen dezelfde personen in zowel de zoneraad als in het zonecollege.

Net als de gemeentebesturen zijn ook de politieraden verplicht om de agenda’s en de verslagen van hun vergaderingen publiek te maken. Je vindt de agenda’s en verslagen via deze link.

Afgevaardigden

Effectief lidMarco Goossens