Heb jij een fitte vijver?

  • 13 mei 2019

Limburgs Citizen Science project brengt meer dan 1.000 stilstaande waters in kaart

In 2018 namen 795 burgers deel aan het Citizen Science project “Stille Waters Doorgronden”. Burgeronderzoekers onderzochten samen meer dan 1.000 stilstaande waters. Poelen, (tuin)vijvers en overstromingsplassen werden in kaart gebracht. De resultaten zijn intussen bekend.

Ongeveer de helft van de onderzochte waterelementen zijn tuin- of parkvijvers. 77% daarvan zijn fit, maar voor 60% van deze fitte tuin- en parkvijvers zijn er wel aandachtspunten. 23% van de tuin- en parkvijvers scoort minder goed tot slecht.

Het volledige overzicht van de resultaten en meer tips voor een fitte vijver vind je op www.stillewatersdoorgronden.be.