Interlokale vereniging handhaving RO MIDLIM

Doel

De interlokale vereniging heeft tot doel het Vlaams Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening  in de werkingsregio van de deelnemende gemeenten te realiseren door het uitwerken en  uitvoeren van beleidsvisies en actieplannen, hetzij gemeentelijk, hetzij intergemeentelijk.

Afgevaardigden

beheerscomitéMarco Goossens - stemgerechtigd lid
beheerscomitéJo Seutens - plaatsvervanger