Gunstig advies voor uitbreiding Scania en Weltjens

  • 9 januari 2020

De gemeenteraad geeft een gunstig advies over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat onder meer in een uitbreiding van de economisch impactvolle bedrijven Scania en Weltjens voorziet.

Deze bedrijven bieden heel wat werkgelegenheid. Scania alleen al stelt meer dan 1.000 personen te werk in Oudsbergen. Beide bedrijven liggen in het noorden van het bedrijventerrein, waar de uitbreiding geen bijkomende hinder veroorzaakt voor de omwonenden. Het plan voorziet bovendien een brede groenbuffer zodat het bedrijventerrein beter landschappelijk wordt ingekleed.

Op het plan worden enkele landbouwpercelen ingenomen. Om dat gedeeltelijk te compenseren, krijgen enkele nabijgelegen percelen een nieuwe bestemming. Ze worden omgevormd van natuurgebied naar landbouwgebied. De gebieden zijn nu al agrarisch in gebruik en grenzen bovendien aan een agrarische zone. Deze nieuwe bestemming past dus beter bij het gebied.