Snelheidsremmers Gruitroderbaan

De situatie

De Gruitroderbaan in Meeuwen krijgt dagelijks heel wat sluipverkeer te verwerken. Daar bovenop wordt er regelmatig te hard gereden. In het verleden werden er al snelheidsremmende bloembakken geplaatst om dat probleem aan te pakken.

Nu heeft het gemeentebestuur in overleg met de bewoners er permanente snelheidsremmers geïnstalleerd. De plannen en de uitvoeringsdetails werden eerst met de omwonenden besproken tijdens een digitale infovergadering op dinsdag 2 februari 2021 en een opvolgsessie op 11 mei 2021.

Waarom snelheidsremmers?

Snelheidsremmers, het woord zegt het zelf, zorgen ervoor dat automobilisten vertragen. Bovendien zorgen snelheidsremmers ervoor dat het 'minder aangenaam' wordt om door de straat te rijden, waardoor de straat minder als sluiproute gekozen wordt. De combinatie van die factoren moet de veiligheid in de straat verhogen.

Fietsers

Het gemeentebestuur vroeg advies bij de verkeersdeskundige van politie CARMA en de gemeentelijke verkeerscommissie om ervoor te zorgen dat alle gebruikers zich in deze gewijzigde verkeerssituatie zo veilig mogelijk kunnen verplaatsen. Zij gaven het advies om de fietser mee de beweging over de drempels te laten maken omdat dit voor de fietser zelf de meest veilige oplossing is.

  • Doordat de fietser de wegversmalling ook moet nemen, blijft die duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Autogebruikers kunnen niet verrast worden door een fietser die ineens weer verschijnt na de wegversmalling.
  • Door de snelheidsremmers zakt de gemiddelde snelheid van gemotoriseerd verkeer en worden fietsers als gelijkwaardig aan autobestuurders behandeld. Als ze een doorgang naast de drempel zouden hebben, zouden fietsers minder aanwezig zijn in het straatbeeld en als minder belangrijk ervaren kunnen worden.
  • Er bestaan vandaag veel verschillende soorten fietsen (elektrische fiets, bakfiets, …). De doorgang naast de drempel zou niet voor iedere fiets geschikt zijn waardoor sommige fietsers alsnog de drempel moeten nemen. Daardoor kunnen misverstanden ontstaan.

De bestaande fietssuggestiestroken worden verwijderd bij het eerstvolgende wegenonderhoud, maar dit is vandaag geen belemmering voor de mobiliteitswerking op de Gruitroderbaan.

Op andere locaties met wegversmallingen, zoals de Waterstraat, zullen de nodige aanpassingen doorgevoerd worden zodat ook daar de zwakke weggebruiker zich op dezelfde manier moet bewegen. Deze werken worden opgenomen in de planning van onze dienst werken.

Dit soort opstellingen wordt ook opgenomen in de verkeerslessen voor de kinderen van de lagere scholen, zodat zij leren hoe ze in deze situaties moeten fietsen.

Timing

De snelheidsremmers werden aangelegd in juni 2022. Ongeveer 6 maanden later volgt een evaluatiemoment voor de straatbewoners. Zij krijgen daarvoor een uitnodiging in de bus.

Infovergadering

De omwonenden werden uitgenodigd op een infovergadering op dinsdag 2 februari 2021. Hier kan je de presentatie herbekijken: 2021-02-02 Infovergadering - snelheidsremmers Gruitroderbaan.pdf2,9 Mb(pdf)

Op 11 mei 2021 werd een opvolgsessie georganiseerd. Hier kan je de presentatie herbekijken: 20210511 Opvolgsessie Gruitroderbaan.pdf1,1 Mb(pdf)

Ongeveer 6 maanden na de installatie van de remmers volgt een evaluatiemoment.