Groepen op kamp

De jeugdverblijfplaatsen in Oudsbergen zijn eenvoudige tot goed uitgeruste accommodaties, van specifieke bivakhuizen tot verbouwde hoeves en weilanden voor tentenkampen bij een hoeve.

Kampeerbrochure

In de kampeerbrochure vind je alle nuttige informatie i.v.m. het kamperen in Oudsbergen. Een beschrijving van alle kampplaatsen, adressen van apothekers, huisartsen, winkels, … en richtlijnen voor een veilig kampvuur, milieuvriendelijk kamperen, … maakt je wegwijs. Download de brochure onderaan deze pagina.

Onderaan vind je een link naar het overzicht van de kampplaatsen.

Kampvuur

Bij een kamp hoort meestal een kampvuur. Omwille van veiligheids- en milieuredenen én om overlast te vermijden, moeten de kampeerders enkele afspraken naleven. Voor het organiseren van een kampvuur zijn een aantal wettelijke bepalingen van toepassing, waaronder:

 • Het Veldwetboek (7 oktober 1886)
 • Het Bosdecreet (gewijzigd in 2013)
 • VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning)

Op de meeste locaties is een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos verplicht:

 • Indien de uitbater je aanwezigheid in het voorjaar tijdig heeft doorgegeven aan de gemeente, dan krijg je via de uitbater deze machtiging automatisch.
 • Als je die machtiging niet hebt, contacteer dan de uitbater.

Verplichtingen:

 • Per kamp mag er slechts één kampvuur gemaakt worden en dit op de voorlaatste of de laatste avond van het kamp. Een kamp slaat op de aaneengesloten periode dat de kampeerders overnachten, ongeacht het aantal leeftijdsgroepen.
 • Het kampvuur mag enkel worden gemaakt op de daartoe voorziene plaats op het kampeerterrein of bij het JVC. Gelieve uw uitbater te contacteren omtrent de juiste locatie.
 • Er dient permanent een meerderjarige toezicht te houden op het vuur. Minderjarigen worden nooit alleen bij het kampvuur gelaten.
 • Het kampvuur heeft een maximum diameter van 2 meter en hoogte van 2 meter.
 • Het kampvuur wordt ten laatste om 24.00 u. gedoofd met water en mag niet nasmeulen.
 • Er mag enkel droog hout worden gebruikt om felle rookontwikkeling en overlast te vermijden. Breng daarom uw droog hout mee of contacteer uw uitbater voor verkooppunten. Leg dit hout op een veilige afstand van het kampvuur.
 • Het is niet toegelaten om bomen in de bossen te kappen of hout uit de bossen te sprokkelen.
 • Behandeld (afval)hout of andere afvalstoffen mogen nooit worden gebruikt. Het gebruik van brandversnellers of andere vloeistoffen is verboden.
 • Er dient rekening te worden gehouden met de windrichting zodat er geen hinder (bv. rook- en geurhinder) ontstaat voor de omwonenden.
 • Brandblusmiddelen moeten in de directe omgeving van het kampvuur aanwezig zijn. Hou, een schop en zand en enkele emmers water en brandblusapparaten bij de hand.

Opgelet:

Het bestaande ‘Kampreglement met GAS – Oudsbergen 2021’ zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2021, blijft ten alle tijden van toepassing. Gelieve deze richtlijnen dan ook strikt na te leven.

Kort samengevat betekent dit voor een kamp in Oudsbergen dat:

 • er slechts één kampvuur per kamp georganiseerd mag worden;
 • een kampvuur verboden is bij code oranje en rood;
 • een kookvuur verboden is bij code oranje en rood;
 • barbecue op hout of houtskool verboden is bij code oranje en rood;
 • koken en barbecue op een gasvuur wel toegelaten is bij code oranje en rood.

De kleurcode wordt berekend door het Agentschap voor Natuur en Bos. De kleurcodes worden vermeld op de website www.natuurenbos.be. Indien er code oranje of rood voor bos- en natuurgebied wordt afgekondigd, geldt dit automatisch ook voor alle andere kamplocaties op het grondgebied van de gemeente Oudsbergen en worden alle kampvuurmachtigingen ingetrokken.

De politie- en brandweerdiensten, het gemeentebestuur of het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen ten allen tijden beslissen om kampvuren te verbieden.

Vrije tijd, verenigingen en feestelijkheden

Gerelateerde items