Geslacht veranderen

Neem contact met ons op voor een afspraak

Inhoud

Transgenders kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Voorwaarden

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

Je vult een verklaring in bij de dienst burgeradministratie van je gemeente waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

De gemeente bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor de dienst burgeradministratie en bevestigt je eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. 

Daarna maakt de dienst burgeradministratie de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Wat meebrengen

Kostprijs

Het laten registreren van een geslachtsverandering is gratis.

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Op 17 mei, de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie, hangt de regenboogvlag uit aan de gemeentehuizen in Meeuwen en Opglabbeek.

Digitaal loket

Contact