Gemeentewegenregister

Sinds 1 september 2019 is het Decreet houdende de gemeentewegen van kracht. Dit decreet kent één en hetzelfde statuut toe aan alle gemeentewegen en legt de bevoegdheid voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen, alsook de handhaving bij de gemeentebesturen. Elke gemeente moet ook een gemeentewegenregister opmaken en bijhouden. Dit register vervangt de Atlas der buurtwegen en bevat:

  • de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen voor gemeentewegen;
  • de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, de wijziging, de verplaatsing of de opheffing van gemeentewegen, met inbegrip van de algemene rooiplannen, de rooilijnplannen en de plannen voor de begrenzing van de buurtwegen in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.

Het gemeentewegenregister kan je hieronder online raadplegen, met alle gemeentelijke en gerechtelijke beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019. De wijzigingen aan de buurtwegen voor dossiers gestart vóór 1 september 2019 kan je terugvinden in het geoloket van de Provincie Limburg.

Naar het gemeentewegenregister