Geluidsnormen

Als je tijdens je activiteit elektronisch versterkte muziek afspeelt, moet je je houden aan de geluidsnormen. Die gelden zowel voor activiteiten binnen als buiten.

Muziek tot 85 decibel

85 decibel (dB) is de standaardnorm. In dat geval blijft de muziek op de achtergrond en overstemt het niet de gesprekken van de aanwezigen.

Je moet het geluidsniveau van de muziek meten op elke plaats waar het publiek zich kan bevinden, maar je moet geen verdere stappen ondernemen.

Muziek van 85 tot 95 decibel (≤ 95 dB(A)LAeq,15min)

Speel je muziek tot 95 decibel? Dan is dat een uitzondering op de geluidsnorm. Je hebt toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen en je moet extra maatregelen nemen.

 • Tijdens de activiteit meet je het geluidsvolume met een reglementair meettoestel op een representatieve meetplaats (bijvoorbeeld de locatie waar de muziek het best te horen is),
 • of je gebruikt een geluidsbegrenzer die ervoor zorgt dat je het geluidsniveau niet overschrijdt.
 • Het gemeten geluidsvolume is op ieder moment zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
 • Je moet de buren schriftelijk inlichten over je activiteit.

Het gemeentebestuur adviseert:

 • het geluidsvolume te registeren en minstens 1 maand bij te houden. Bij klachten kan je dan aantonen dat de regels gerespecteerd werden;
 • oordopjes ter beschikking te stellen voor de bezoekers.

Muziek luider dan 95 decibel (≤ 100 dB(A)LAeq,60min)

Deze uitzondering is niet meer van toepassing in Oudsbergen. Er worden enkel vergunningen toegekend tot maximum 95 dB. Dat is op 27 juni 2022 door de gemeenteraad besloten. Het verslag daarvan kan je hier nalezen.

Tips

 • Wij adviseren je om de geluidsverantwoordelijke contractueel te verplichten zich aan de geluidsnorm te houden. Als organisator blijf je immers eindverantwoordelijke.
 • Houd de bastonen onder controle. Zij zijn vaak de oorzaak van overlast bij buren.
 • Verdeel de geluidsboxen over de hele feestruimte en zet ze niet enkel naast het podium.
 • Naast maximumnormen die je binnen moet respecteren, zijn er ook buitennormen om overlast te beperken. Denk aan de buren.
 • Denk aan de oren! Gehoorschade is een toenemend fenomeen.
 • Let op, verhoog je het geluidsniveau met 3 dB, dan wordt het geluid verdubbeld. Houd daarmee rekening wanneer je het geluidsniveau regelt.

Het college van burgemeester en schepenen kan voor elke activiteit beslissen om strengere normen en bijkomende voorwaarden op te leggen om de overlast voor de omgeving te beperken.