Geld knelt

BASISSCHOOL ROYKE GRUITRODE 5A

royke5a

Christina schreef:

Als je te veel geld hebt, knelt het, maar ook als je te weinig hebt. Daarom kozen we voor deze spreuk. Eerst kozen we enkele thema's. Die waren 'geld' en 'vriendschap'. Daar kwam deze spreuk dan uit. Amber schreef: We zochten eerst een thema en kozen toen voor 'geld'. We hebben deze spreuk genomen omdat te veel geldĀ je niet gelukkig maakt, maar je hebt wel geld nodig voor eten, drinken, een huis, ... Kobe schreef: Als je weinig geld hebt, dan heb je niet veel, dan knelt het. En als je veel geld hebt en je wil nog meer, dan knelt het ook. Willem schreef: Omdat veel mensen alleen maar aan geld denken en aan niks anders knelt geld. Ons thema was 'geld'. Ook voor arme mensen knelt geld. Daarom kozen we voor deze spreuk. Als er geen geld zou bestaan, dan zat niemand in de problemen want dan waren er ook geen mensen die alleen maar aan geld denken.