Gedeeld verblijf

Inhoud

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Voorwaarden

U heeft minderjarige kind(eren) die af en toe of voor de helft van de tijd bij u verblijven, maar niet uw adres als hoofdverblijfplaats hebben.

Procedure

Wenst u van de maatregel gebruik te maken, dan moet u zich wenden tot de dienst burgeradministratie.

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart 

Afhankelijk van uw situatie:

  • de gerechtelijke beslissing (vonnis) waarin de huisvesting en het verblijf van de minderjarige duidelijk vermeld wordt
  • het gezamenlijk akkoord tussen de ouders, met duidelijke vermelding over de huisvesting en het verblijf van de minderjarige, en een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder
  • een toestemming van de andere ouder met duidelijke vermelding over de huisvesting en verblijf van de minderjarige, en een kopie van de identiteitskaart van de andere ouder

Kostprijs

De registratie van het gedeeld verblijf is gratis.

Contact