Gecoro

Oudsbergen zoekt leden voor gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening. De Gecoro speelt een belangrijke rol bij het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Bovendien is ze een spreekbuis voor grotere projecten met ruimtelijke impact. Gecoro geeft advies aan het schepencollege en de gemeenteraad.

De Gecoro moet opnieuw worden samengesteld. De gemeenteraad heeft bepaald dat er vijf vertegenwoordigers en vier deskundigen zetelen in de commissie.

Maatschappelijke vertegenwoordigers

Het gemeentebestuur is op zoek naar vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers uit de volgende groepen:

  • Milieu- en natuurverenigingen
  • Verenigingen van landbouwers
  • Verenigingen van handelaars
  • Verenigingen van werkgevers
  • Jeugd

Deskundigen

In de Gecoro moeten vier personen zetelen die op één of andere manier deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Het gaat daarbij niet alleen om planologen, architecten en landmeters. Ook personen die door ervaring deskundig zijn op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, komen in aanmerking.

Man/vrouw evenwicht

In de Gecoro mag maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Het gemeentebestuur doet dus een een extra oproep naar vrouwelijke kandidaten. Wij verzoeken ook aan de maatschappelijke vertegenwoordigers om zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen.

Stel je voor 15 augustus kandidaat