GECORO

GECORO staat voor gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Dit is een verplicht adviesorgaan waarvan de samenstelling wettelijk is vastgelegd.