Gebruikers- en retributiereglement bibliotheek

Datum bekendmaking  dinsdag 24 december 2019 Datum besluit  maandag 16 december 2019

In dit reglement worden de tarieven en gebruiksregels van de bibliotheken in Oudsbergen vastgelegd.