Geboorteaangifte

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de gemeente waar uw kind geboren is. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste 15 dagen na de bevalling.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

 • als hij of zij gehuwd is met de moeder
 • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling hebt u 15 kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan hebt u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

U geeft uw kind aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van uw kind in de kraamkliniek te doen.

Indien het kind de Belgische nationaliteit krijgt, is de volgende achternaamkeuze mogelijk: 

 • naam vader/meemoeder
 • naam van de moeder
 • dubbele naam: naam vader/meemoeder gevolgd door naam moeder
 • dubbele naam: naam moeder gevolgd door naam vader/meemoeder

Meer informatie over de naamkeuze kan u vinden op deze website.

Indien het kind niet-Belg is, gebeurt de naamkeuze volgens de wetgeving van het land waarvan het kind de nationaliteit draagt.

Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want u kunt hiermee:

 • de kinderbijslag aanvragen
 • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds
 • attest inenting poliomyelitis (kinderverlamming) om de inentingen te laten registreren door Kind en Gezin of uw arts
 • aantal uittreksels van de geboorteakte om te  bewijzen dat u een kindje heeft gekregen (uittreksel geboorteakte)

Wat meebrengen

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • het medisch geboorteattest
 • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder

Bent u of uw partner niet ingeschreven in België dan hebben wij extra documenten nodig:

 • bewijs burgerlijke stand
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst in het buitenland
 • een uittreksel uit uw nationale wetgeving waaruit blijkt dat u een kind mag erkennen

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Regelgeving

Artikel 42 tot 49 van het Burgerlijk Wetboek

Voor wie

Alle kinderen geboren in Oudsbergen.

Contact