GAS-reglement in alle CARMA-gemeenten

  • 9 januari 2020

Voortaan geldt in alle gemeenten van de politiezone Carma hetzelfde reglement voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Zo’n uniform reglement was nodig, omdat sluikstorten in de ene gemeente met een administratieve sanctie werd bestraft, terwijl dat in een andere gemeente via een gewone pv moest.

Het gaat vooral om inbreuken waar de burgers zich zelf hard aan storen. Denk maar aan sluikstorten, zwerfvuil of afval verbranden. Politie en parket hebben de handen vol met ander werk, dus dat soort inbreuken kan worden bestreden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Deze GAS-boetes zijn een stok achter de deur. In de eerste plaats zetten het gemeentebestuur in op overleg en bemiddeling om tot een oplossing te komen.

In de praktijk is de politie wel nog steeds bevoegd om dergelijke inbreuken vast te stellen, maar ze worden doorgespeeld aan twee onafhankelijke ambtenaren. Oudsbergen stelt nog geen ambtenaar aan die ook inbreuken kan vaststellen en overmaken aan de ‘GAS-rechters’.

Elk gemeentebestuur focust op de lokale problematiek. In Oudsbergen zijn de pijnpunten vooral geluidsoverlast, sluikstorten en zwerfvuil en het opruimen van hondenpoep. Daar is dan ook veel aandacht aan besteed in het reglement. Hoewel wanorde op privé-eigendom zoals autowrakken, verwaarloosde dieren of afval in tuinen daar ook zeker bij horen.

De boetes kunnen oplopen tot 350 euro, maar in de praktijk schommelt het gemiddelde vaak tussen de 50 en 70 euro. Dat geld stroomt terug naar de gemeenten, die natuurlijk ook de kosten voor hun rekening nemen.

Lees het reglement hier na:

pdf bestandReglement inzake gemeentelijke administratieve sancties.PDF (476 kB)

pdf bestandPolitieverordening ter beteugeling van overlast.PDF (1000 kB)

Overtreding opgemerkt? Neem dan contact op met politie CARMA via 089 85 40 89 (wijkkantoor Opglabbeek of 011 79 27 23 (Wijkkantoor Meeuwen).