Financiële tussenkomst voor Nederlandse taallessen

Bel ons

Inhoud

Anderstaligen kunnen Nederlandse lessen gaan volgen. Onder bepaalde voorwaarden kan een tussenkomst bekomen worden in de kosten van deze lessen.

Voorwaarden

  • Ouder zijn dan 15 jaar
  • In een opvang van Fedasil verblijven met recht op materiële opvang zoals bv. een LOI of een collectieve opvang
  • Of gerechtigd zijn op leefloon.

Procedure

Eerst wordt er een intakegesprek gedaan door Agentschap Integratie & Inburgering (Agentschap I&I) om u beter te leren kennen. Tijdens dit intakegesprek stelt Agentschap I&I vragen over de verwachtingen, talenkennis, hoogst behaalde diploma,… Soms gebeuren er ook logica- en niveautesten om een betere doorverwijzing te garanderen. Ten slotte geeft Agentschap I&I advies over de cursus Nederlands en de school die het best bij je past. Alle praktische informatie wordt ineens meegegeven (prijs, locatie, startdatum).

Indien je in een opvang van Fedasil verblijft met recht op materiële opvang worden de kosten voor Nederlandse lessen en het cursusmateriaal volledig ten laste genomen door het OCMW dankzij tussenkomsten van Fedasil.

Indien je gerechtigd bent op leefloon zijn de lessen Nederlands gratis en wordt er goedkoper cursusmateriaal aangeboden.

Als je niet in de mogelijkheid bent om de kosten te betalen kan je de sociale dienst van het OCMW contacteren. Na een sociaal en financieel onderzoek zal de maatschappelijk werker je dossier ter goedkeuring voorleggen aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Hiernaast zijn er ook nog mogelijkheden om Nederlands te oefenen buiten de lesuren. Bekijk zeker de website van Agentschap I&I of de website van onderwijs Vlaanderen.

Wat meebrengen

  • (Geldig) identiteitsbewijs
  • Inschrijvingsbewijs Agentschap I&I en van de school
  • Documenten en facturen van de school

Kostprijs

De kost is afhankelijk van de cursus en het hiervoor nodige cursusmateriaal.

Voor wie

Niet-Nederlandstalige burgers.

Contact