Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Bel ons

Inhoud

Wanneer u niet meer in regel bent met uw aansluiting bij een mutualiteit omdat u de bijdragen niet betaald heeft, kan het OCMW voor u deze bijdragen betalen zodat u weer correct aangesloten bent bij een mutualiteit. 

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Oudsbergen. 
  • Het OCMW komt pas tussen als u de factuur niet zelf kan betalen
  • Afhankelijk van uw financiële situatie zal er beslist worden of u de steun al dan niet dient terug te betalen aan het OCMW.
  • Het is mogelijk dat er bijkomende voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Procedure

  • U maakt een afspraak met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). U krijgt een schriftelijke bevestiging van de beslissing van het BCSD. 

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden
  • Originele factuur van de mutualiteit

Contact