Financiële tussenkomst in kosten voor stookolie

Bel ons

Inhoud

Als u onvoldoende eigen financiële middelen heeft om stookolie aan te kopen, kunt u bij het OCMW een financiële tussenkomst aanvragen.

Deze steun is niet hetzelfde als de verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Oudsbergen
  • Het OCMW komt pas tussen als u de factuur niet zelf kan betalen én als er geen afbetaling wordt toegestaan door de leverancier.
  • Afhankelijk van uw financiële situatie zal er beslist worden of u de steun al dan niet dient terug te betalen aan het OCMW.
  • Het is mogelijk dat er bijkomende voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Procedure

  • U maakt een afspraak met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). U krijgt een schriftelijke bevestiging van de beslissing van het BCSD. 

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden

Contact