Financiële tussenkomst in de schoolkosten

Als u het moeilijk heeft om het nodige schoolmateriaal aan te kopen, de schoolrekening te betalen,... dan kan u voor een financiële tussenkomst terecht bij het OCMW.

Voorwaarden

  • Het OCMW komt pas tussen als u de factuur niet zelf kan betalen én als er geen afbetaling wordt toegestaan door de school.
  • Afhankelijk van uw financiële situatie zal er beslist worden of u de steun al dan niet dient terug te betalen aan het OCMW.
  • Het is mogelijk dat er bijkomende voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun.

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden
  • Originele factuur van de school of andere papieren van de school betreffende noodzakelijke aankopen

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van de kost die u heeft.

Voor wie

U woont in de gemeente.

Contact