Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen. Deze aanvraag dient telkens te gebeuren bij het OCMW van de gemeente waarin u op dat moment woont.

Er bestaan 3 soorten huurwaarborgen:

 1. een geblokkeerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling. Het bedrag mag maximum drie maanden huur bedragen;
 2. een bankwaarborg. Hierbij stelt de bank zich garant voor de huurder. In dit geval mag de waarborg maximum drie maanden huur bedragen. De huurder verbindt er zich toe om door maandelijkse stortingen de waarborg op te bouwen in maximum drie jaar;
 3. een bankgarantie ten gevolge van een contract tussen het OCMW en een financiële instelling. Dit betreft een papieren garantie.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente.
 • U bent niet in de mogelijkheid om de huurwaarborg zelf te betalen

Procedure

 • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
 • Indien de maatschappelijk werker denkt dat u in aanmerking komt voor een huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds, (https://vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening), zal er samen met u een aanvraag bij deze dienst ingediend worden. Indien u een negatief antwoord krijgt van het Vlaams Woningfonds, kan u een aanvraag bij het OCMW indienen. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waarna afhankelijk van de beslissing een betaling van de huurwaarborg zal gebeuren.
 • Tevens zal er beslist worden hoe u de toegekende steun dient terug te betalen aan het OCMW.

Wat meebrengen

 • huurcontract (zonder voorleggen van huurcontract, kan u geen aanvraag doen)
 • bewijs van inkomsten en uitgaven (facturen, bankuittreksels,...)
 • identiteitskaart

Bedrag

De tussenkomst is afhankelijk van uw inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast,....

Contact