Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Bel ons

Inhoud

Heeft u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, en u kan de factuur niet zelf betalen, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst van het OCMW.

Voorwaarden

  • Het OCMW komt pas tussen als u de factuur niet zelf kan betalen én als er geen afbetaling wordt toegestaan door het ziekenhuis.
  • Afhankelijk van uw financiële situatie zal er beslist worden of u de steun al dan niet dient terug te betalen aan het OCMW.
  • Het is mogelijk dat er bijkomende voorwaarden opgelegd worden bij de toekenning van de steun. 

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden
  • Originele factuur van de geneeskundige zorgen

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw sociale en financiële situatie.

Voor wie

U moet in de gemeente wonen.

Contact