Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Bel ons

Inhoud

Als u problemen heeft met de betaling van uw energiefacturen, kunt u bij het OCMW een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen. Dit kan zowel van uw stroom- als gasfactuur.

Voorwaarden

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kan het OCMW uw energiefacturen volledig of gedeeltelijk betalen. Afhankelijk van uw situatie zal er beslist worden of u de steun al dan niet dient terug te betalen aan het OCMW.

Procedure

  • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW.
  • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
  • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Wat meebrengen

  • Identiteitsbewijs
  • Huurcontract
  • Energiefacturen
  • Bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • Recente rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden.

Kostprijs

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Voor wie

U moet inwoner zijn van de gemeente.

Contact