Fietspaden Weg naar Zwartberg

De fietspaden langs de Weg naar Zwartberg zijn aan vernieuwing toe. Het gemeentebestuur werkt aan het ontwerp van nieuwe fietspaden vanaf de rotonde in het centrum tot en met het kruispunt met de Ophovenbosstraat en Groenstraat. De aanleg van de fietspaden is nog toekomstmuziek en zal niet in deze legislatuur gebeuren.

Handelaars

Op donderdag 7 december 2023 stelden wij het ontwerp voor aan de handelaars gelegen langs de Weg naar Zwartberg (rotonde - Elcado). Zij kregen de kans om hun feedback op het ontwerp te geven. Het gaat immers om grote wijzigingen aan het openbaar domein voor hun deur. Hun feedback wordt in de mate van het mogelijke meegenomen in een aangepast ontwerp.

Download de presentatie van dat infomoment: 20231207 - Infosessie fietspaden Weg naar Zwartberg.pdf4 Mb(pdf)

Contact