Fietspadprojecten

In uitvoering

Bedrijventerrein - Opglabbeek

Aanleg fietspaden, gescheiden riolering en aangepaste wegenis in Industrieweg-Noord, Bedrijfsstraat en Nijverheidslaan. Aanleg gescheiden riolering en nieuwe wegenis in Ophovenbosstraat.

Toekomstig

Rotonde Opglabbeek centrum

Herinrichting en aanleg vrijliggende fietspaden door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Weg naar Opitter - Neerglabbeek

Aanleg fietspaden en gescheiden riolering van Weg naar Opitter nummer 41 tot aan de grens met Bree.

Weg naar Opoeteren

Aanleg fietspaden en gescheiden riolering. De parking van de voetbal in Louwel wordt ook heraangelegd.

Weg naar Zwartberg

Aanleg fietspaden en gescheiden riolering.

Leemkuilstraat

In de Leemkuilstraat, gelegen op het toeristisch fietsroutenetwerk ter hoogte van Sentower Park, komen aanliggende dubbelrichtingsfietspaden aan één zijde van de weg en een verhoogde fietsoversteekplaats. Zo vermijden we conflicterende verkeerssituaties tussen de fietsers en het verkeer dat richting Sentower Park wil rijden.

Muisvenstraat

De betonstraatstenenverharding van de fietspaden wordt op hoogte gebracht om het fietscomfort te verhogen.

Gerealiseerd

Fietsverbinding Ellikom

Een nieuw verhard fietspad tussen Luythegge en de Hellestraat.

Fietsverbinding Gruitrode

Een nieuw verhard fietspad tussen fietsknooppunt 261 en 262.

Peerderbaan

Nieuwe fietspaden langs de hele Peerderbaan. Vernieuwd kruispunt met fietsoversteekplaats aan de Olmenstraat en Dorpermolenstraat.

Kruisstraat

Aanleg fietspaden, gescheiden riolering en nieuwe wegenis.

Wijshagerkiezel

Aanleg fietspaden, gescheiden riolering en nieuwe wegenis. Vrijliggende fietspaden vanaf de rotonde aan de omleidingsweg tot aan de Venstraat en aanliggende fietspaden vanaf de Leemakkerstraat tot aan de grens met Bree.

Grote Baan

Aanleg van fietspaden, gescheiden riolering en nieuwe wegenis op N73 in Ellikom, Peer en Bocholt op initiatief van Oudsbergen.

Vernieuwing fietspaden langs N76 en N730