FAQ: Gevolgen van Brexit op het rijbewijs

  • 22 januari 2020

Blijft mijn Belgisch rijbewijs geldig in het Verenigd Koninkrijk?

Belgische rijbewijzen blijven erkend in het Verenigd Koninkrijk, ook na de Brexit.

Op grond van artikel 2 van Richtlijn 2006/126/EG worden door de EU-lidstaten afgegeven rijbewijzen onderling erkend. Met ingang van de Brexit wordt een door het Verenigd Koninkrijk afgegeven rijbewijs niet langer door de EU-lidstaten erkend op basis van die wetgeving.

De erkenning van door derde landen afgegeven rijbewijzen wordt niet geregeld door het EU-recht, maar door het internationaal recht en door de nationale wetgeving van de lidstaten. In de lidstaten die partij zijn van het Verdrag van Wenen van 1968 nopens het wegverkeer of het gelijknamige Verdrag van Genève van 1949 is dat verdrag van toepassing.

Ik heb een Brits rijbewijs en woon in België. Wat moet ik doen?

Als u een Brits rijbewijs hebt, raden we u aan om u tijdig voor te bereiden en voor 31 januari 2020 naar het gemeentehuis te komen om uw Brits rijbewijs in te ruilen voor een Belgisch rijbewijs via een eenvoudige ruilprocedure.

Ook na 31 januari 2020 kan u uw rijbewijs nog inruilen. Het inruilen van een niet-Europees rijbewijs neemt wel meer tijd in beslag. We raden u dus aan om uw rijbewijs voor 31 januari 2020 in te ruilen.

Kan ik mijn Brits rijbewijs houden en een Belgisch rijbewijs krijgen?

Nee, bij de ruil van het Britse rijbewijs, wordt dat door het gemeentebestuur bewaard.

Ik ben een Britse toerist, mag ik in België rijden met mijn Brits rijbewijs?

Zolang het Britsrijbewijs wordt beschouwd als een EU-rijbewijs, kunt u daarmee in België rijden. Zodra het Brits rijbewijs wordt beschouwd als een niet-EU-rijbewijs, vanaf de Brexit dus, en zolang u niet in België bent ingeschreven kunt u tijdens een zakenreis of vakantie in België rijden met uw nationale rijbewijs indien het conform één van deze modellen is.

Zodra u sinds 185 dagen in België bent ingeschreven, moet u houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs.

Nog vragen?

buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be