Europees rijbewijs

Inhoud

“U bent verplicht om uw papieren rijbewijs om te wisselen naar een bankkaartmodel vóór 2033. Wanneer u niet meer op de foto van op uw papieren rijbewijs lijkt, het rijbewijs beschadigd of onleesbaar is of om problemen te voorkomen bij eventuele controle in het buitenland kan u best nu al uw Belgisch papieren model (uitgegeven vóór 1 januari 1989) omwisselen naar een Europees rijbewijs (bankkaartmodel).

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig. U dient de geldigheid van uw rijbewijs zelf op te volgen. U vindt de einddatum op de voorzijde van uw rijbewijs onder nummer 4.b. Wanneer het rijbewijs vervallen is, riskeert u een boette bij controle door politiediensten in België en in het buitenland.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Voor deze rijopleiding heeft u voor bepaalde categorieën een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

 • Elektronische identiteitskaart (eID) of verblijfstitel.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Wat meebrengen bij het aanvragen?

Voor de aanvraag van het eerste definitieve rijbewijs:

 • Aanvraagformulier van het examencentrum
 • Eventueel het voorlopig rijbewijs.

Voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel:

 •  Uw huidig rijbewijs.

Voor een duplicaat van het rijbewijs:

 • Uw huidig rijbewijs als u dit wil vernieuwen omwille van beschadiging, oude foto ...
 • Een formulier ‘Aanvraag duplicaat rijbewijs’ afgeleverd door de politie in geval van diefstal of verlies. Bij beschadiging wordt dit attest aan het loket ingevuld.

Voor een vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie:

 • Uw huidig rijbewijs 
 • Rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer)
 • Aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs
 • Getuigschrift T, bij het slagen voor de categorie G.

Voor een omwisseling van een Europees/buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs:

 • Uw huidig geldig Europees/buitenlands rijbewijs
 • Beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in één van de landstalen of het Engels is opgesteld.
 • Opgelet: men dient steeds aan de loketten te controleren of het buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden, dit verschilt van land tot land.

Wat meebrengen bij het afhalen? 

 • Elektronische identiteitskaart of verblijfstitel
 • Uw vorig (voorlopig) rijbewijs (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken)
 • Volmacht + kopie van uw eID of verblijfstitel indien het rijbewijs door iemand anders wordt afgehaald.

Kostprijs

Een Europees rijbewijs kost 25 euro. 

Uitzonderingen

Sommige categorieën op de rijbewijzen zijn beperkt in tijd door bijvoorbeeld:

 • een medische keuring (groep 1 of groep 2)
 • verval (tussentijds rijbewijs op proef) 

Deze rijbewijzen zijn dus niet standaard 10 jaar geldig. 

Gerelateerde items

Contact