Erkenning van een vereniging

Inhoud

Verenigingen die erkend worden kunnen genieten van een aantal voordelen:

 • Voordelige huurtarieven voor gemeentelijke cultuur- en sportinfrastructuur.
 • Uitleendienst
 • Promotie via gemeentelijke communicatiekanalen
 • Ondersteuning door gemeentebestuur
 • Toegang tot subsidies

Voorwaarden

Om erkend te worden dient je vereniging te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De vereniging heeft een actieve werking op het grondgebied van de gemeente Oudsbergen, tenzij in de gemeente geen geschikte accommodatie aanwezig is. In dit laatste geval moet de maatschappelijke zetel in Oudsbergen gevestigd zijn;
 • De vereniging staat open voor een breed publiek;
 • De vereniging stemt in met de publicatie van haar contactgegevens aan het brede publiek;
 • De vereniging is geen afdeling of deelwerking van een andere erkende Oudsbergse vereniging;
 • Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimum drie personen, waarvan minimum één persoon woonachtig in Oudsbergen. Bestuurders zijn steeds vrijwilligers;
 • De vereniging is gestructureerd als feitelijke vereniging of vzw (vereniging zonder winstoogmerk);
 • De vereniging heeft geen commercieel doel.

Procedure

Een vereniging vraagt eenmalig via het formulier een erkenning aan. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, wordt de aanvraag tot erkenning ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

De toegekende erkenning is van onbepaalde duur zolang de vereniging aan de erkenningsvoorwaarden blijft voldoen.

Indien een vereniging niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, krijgt zij een jaar de tijd om de nodige aanpassingen te doen zodat alle voorwaarden opnieuw gerespecteerd worden. Tijdens die periode behoudt de vereniging haar erkenning.

Voor wie

Verenigingen die een actieve werking hebben op het grondgebied van de gemeente Oudsbergen.

Vrije tijd, verenigingen en feestelijkheden

Contact