Equivalent leefloon

Bel ons

Inhoud

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

U moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

 • U neemt contact op met de maatschappelijk werker van het OCMW van uw feitelijke verblijfplaats
 • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

Wat meebrengen

 • Identiteitsdocument
 • Huurovereenkomst
 • Laatste inkomstenbewijzen
 • Rekeninguittreksels van de voorbije 3 maanden
 • Bewijzen dat u niet gerechtigd bent op een sociale uitkering zoals vb werkloosheid
 • Inschrijvingsbewijs VDAB

Kostprijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

De bedragen worden regelmatig geïndexeerd. De correcte bedragen vindt u op deze website.

Uitzonderingen

Indien u illegaal in België verblijft, is dringende medische hulp de enige steun waarop u recht heeft.

Voor wie

Inwoners van Oudsbergen die aan de voorwaarden voldoen.

Contact