Statbel bevraagt Oudsbergse huishoudens

Gepubliceerd op  woensdag 3 jan 2024 om 07:00
Statbel, het Belgische statistiekbureau, voert enquêtes uit bij een aantal huishoudens in Oudsbergen. Is jouw huishouden geselecteerd? Dan ontvang je een brief van Statbel.

Heb je een brief van Statbel ontvangen? 

In de brief staat de naam van de interviewer die tussen januari en juni 2024 met jouw gezin contact zal opnemen. Jouw deelname is vrijwillig, dus niet verplicht. Wie deelneemt, ontvangt een (belastingvrije) vergoeding.

Waarover gaat de enquête?

De EU-SILC-enquête is een onderzoek naar je inkomen en levensomstandigheden. De enquête wordt in België en de andere lidstaten van de Europese Unie afgenomen. De resultaten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsinstrumenten, zoals het 
nationale hervormingsprogramma en de armoedebarometer.

De huishoudens die een brief ontvangen, werden willekeurig uit het rijksregister geselecteerd.

Vragen?

Neem dan contact op met Statbel via