Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Sinds 23/11/2020 worden ook uw vingerafdrukken genomen en opgeslagen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart en ontvangt hiervoor tijdig een oproepkaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, krijgen pas een oproepkaart voor een eID enkele weken voordat hun Kids-ID gaat vervallen.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Procedure

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt u, van de gemeente waar u woont, een oproepingskaart om uw eID aan te vragen bij de dienst Burgeradministratie.
  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, krijgt u een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar de dienst burgeradministratie om de eID aan te vragen.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.
  Hierin staan ook uw pin- en pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar de snelbalie van het gemeentehuis als u uw eID afhaalt.
  • Uw pincode kunt bij de afhaling wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). U hebt uw pincode nodig telkens u uw eID wilt gebruiken.
  • U hebt uw pukcode nodig om de kaart te kunnen activeren,  een nieuwe code te kunnen aanvragen als u uw pincode niet meer kent en of om de pincode te kunnen deblokkeren.

Voor de aanvraag van de eID dient u persoonlijk langs te komen omwille van het handtekenen en de vingerafdrukken die geplaatst moeten worden. Ook bij het afhalen van de nieuwe kaart wordt er een controle gedaan van de vingerafdrukken. Maak voor het aanvragen en afhalen aparte afspraken. 

Diefstal of verlies

Is uw eID gestolen? Bel dan naar docstop 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123. Meld de diefstal bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden of bij de lokale politie van uw gemeente én daarna bij uw gemeente.

Ook bij verlies van uw eID is het belangrijk dat u aangifte doet bij docstop en bij de dienst burgeradministratie. U krijgt dan een attest van verlies mee als identiteitsbewijs.

Opgelet ! Een als gestolen of verloren gesignaleerde identiteitskaart is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Adreswijziging

Uw adres is niet zichtbaar aangebracht op uweID. Als u verhuist, moet u geen nieuwe eID aanvragen maar laat u het adres op de chip van uw kaart aanpassen. Dit is verplicht.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's(pdf), vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart (of attest bij verlies/diefstal)
 • de brief die u thuis kreeg met vermelding van uw persoonlijke pin- en pukcode.

U dient hiervoor persoonlijk langs te komen omwille van het plaatsen van jouw handtekening en vingerafdrukken (deze laatste worden nogmaals gecontroleerd bij het activeren van de kaart).

Kostprijs

Een elektronische identiteitskaart kost:

 • Gewone procedure: 23 euro
 • Zeer dringende procedure: 117 euro (levering 1 dag later indien aanvraag voor 15 u.)
 • Zeer dringende procedure met levering in Brussel: 152 euro (levering 1 dag later indien aanvraag voor 15u., af te halen in Brussel)

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgeradministratie kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Als u nalaat uw identiteitskaart te vernieuwen voor de vervaldatum of af te halen nadat u een nieuwe kaart aangevraagd hebt en de codes ontvangen heeft, dan sturen wij u een herinnering. De eerste herinnering is een signaal en wij vertrouwen erop dat u hierop reageert. Indien dit niet het geval is, sturen wij een een tweede en eventueel een derde herinnering. Voor deze tweede en derde herinnering rekenen wij een administratieve boete van 5 euro aan. 

Contact

Gerelateerde items