Eerste contact met cliënt

Inhoud

Dit product beschrijft de manier waarop een cliënt en het lokaal bestuur voor het eerst met elkaar in contact komen. Dit is de allereerste stap die zich beperkt tot de registratie van een aantal basisgegevens en een eerste analyse van de situatie. 

Voorwaarden

De enige voorwaarde is dat men in Oudsbergen moet verblijven om door onze dienst individuele hulpverlening geholpen te kunnen worden. 

Procedure

Zie processtappen.

Wat meebrengen

Een identiteitskaart is geen absolute verplichting maar dit vereenvoudigd wel het intakeproces. 

Voor wie

Voor elke burger die gedomicileerd is of feitelijk verblijft in Oudsbergen. 

Contact