Eensluidend verklaarde kopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De kopie krijgt een stempel waardoor het dezelfde bewijskracht heeft als het oorspronkelijke document.

Procedure

U komt langs bij de dienst burgeradministratie met het origineel document en een goed leesbare kopie. De dienst burgeradministratie kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Wat meebrengen

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie

Kostprijs

Het verkrijgen van een eensluidend verklaarde kopie is gratis.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Federale overheid betekent in de brede zin van het woord: de federale overheidsdiensten (FOD), de andere federale diensten zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Proximus.

Contact