Een speelstraat organiseren

Aanvraag digitaal indienen

Inhoud

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten
 • speelstraten kunnen enkel aangevraagd worden door meerderjarige personen die in de betrokken (speel)straat gedomicilieerd zijn
 • speelstraten kunnen enkel aangevraagd worden in de Paas- en zomervakantie, aangevuld met alle verlengde weekends tussen deze schoolvakanties
 • minstens 2 bewoners van 18 jaar of ouder stellen zich verantwoordelijk voor de speelstraat (peters/meters). Zij engageren zich vrijwillig voor de organisatie van de speelstraat:
  • Plaatsen van de hekken
  • Toezicht houden tijdens de speelstraaturen
  • Zijn contactpersoon voor de bewoners en gemeente.
 • de meters en peters worden verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen
 • de afspraken met de peters en meters wordt vastgelegd in een afsprakennota
 • de peters en meters zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die in de speelstraat komen spelen. De ouders blijven verantwoordelijk
 • een speelstraat mag de verkeerscirculatie niet in het gedrang brengen. Voor lange straten of straten met veel kruispunten is het mogelijk dat slechts een deel van de straat als speelstraat wordt ingericht
 • het inrichten van een speelstraat mag de bereikbaarheid van de omliggende straten niet in het gedrang brengen. De normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat moet mogelijk zijn, zonder dat er onveilige verkeerssituaties gecreëerd worden. Omkeerbewegingen moeten vermeden worden
 • parkeren op de rijbaan in de speelstraat is niet toegelaten
 • in de betrokken straat mogen naast de wettelijke voorwaarden ook geen nuts- of bouwwerken gepland of in uitvoering zijn en er mag geen omleiding over lopen
 • zijn in de straat waar men een speelstraat wenst te organiseren handelszaken met toonbank, horeca, dokters en andere vrije beroepen met een praktijk of landbouwbedrijven gevestigd, dan is een expliciete instemming van deze zelfstandigen vereist
 • wordt de aanvraag voor het inrichten van een speelstraat door hen gesteund, dan moeten hun bezoekers en klanten, parkeren buiten de speelstraat.

Procedure

De aanvragers kiezen uit de volgende formules:

Paasvakantie

 • 1 of 2 (aaneensluitende of niet-aaneensluitende) dagen per week
 • Een aaneensluitende periode van min. 3 en max. 7 dagen

Zomervakantie

 • 1 of 2 (aaneensluitende of niet-aaneensluitende) dagen per week, max. 2 keer per maand
 • Een aaneensluitende periode van min. 3 en max. 7 dagen, max. 1 keer per maand

Verlengde weekends

 • 1 dag of meerdere aaneensluitende dagen

De speelstraaturen zijn elke dag hetzelfde per schoolvakantie of verlengd weekend, bv. van 10.00 tot 16.00 uur, maar nooit vroeger dan 9.00 en later dan 20.00 uur tijdens de Paasvakantie en verlengde weekends en 22.00 uur tijdens de zomervakantie.

 • Er gebeurt één aanvraag voor alle speelstraatperiodes binnen eenzelfde kalenderjaar.
 • Aanvragen voor speelstraten worden minimum 6 weken voor aanvang van de eerste speelstraatperiode ingediend bij het gemeentebestuur.
 • Het gemeentebestuur oordeelt of de betreffende straat voldoet aan alle voorwaarden voor het inrichten van een speelstraat.
 • Bij een positief advies organiseren de aanvragers een bewonersenquête. De enquêteformulieren kunnen afgehaald worden bij het gemeentebestuur of gedownload worden via de website van gemeente Oudsbergen.
 • De ingevulde enquêteformulieren moeten min. 3 weken voor de aanvangsdatum van de eerste speelstraatperiode bij het gemeentebestuur afgegeven worden, waarna ze op volledigheid en geldigheid gecontroleerd worden.
 • Om geldig te zijn moet het enquêteformulier, op naam en adres, volledig en correct ingevuld zijn. Elk huisnummer heeft slechts één (1) stem en;
 • Naast het expliciet akkoord van de in de (speel)straat gevestigde zelfstandigen, moet minstens 70% van de bewoners akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat.
 • Op basis van het interne advies en de enquête neemt het College van Burgemeester en Schepenen een definitieve beslissing.
 • Bij een positieve beslissing stelt de wegbeheerder een politiereglement op en zorgt voor de correcte signalisatie.

Uitzonderingen

Uitgesloten wegen, wegvakken en pleinen:

Akkerstraat, Anjerstraat, Bedrijfsstraat, Beekstraat, Berenheide, Berkenstraat, Bessenstraat, Betonweg, Beukenstraat, Biesbosstraat, Boendersstraat, Boesestraat, Bosdijkstraat, Boshovenstraat, Boskantstraat, Breekiezel, Bremstraat, Broekkantstraat, Broeksbeemdenstraat, Brogelerweg, Bunkerstraat, Campstraat, Cannersstraat, Centrumstraat, Dampstraat, Donderslagweg, Dorpsplein, Dorpsstraat, Eikenstraat, Elckerlycstraat, Elzenstraat, Erfstraat, Fabriekstraat, Genitsstraat, Genkerbaan, Gestelstraat, Gielisheide, Grensstraat, Grote baan, Harmonieweg, Heidestraat (deels), Heideveldstraat, Heikantstraat, Hellestraat, Hensemstraat, Heymansweg, Heyweg, Hoogstraat, Houbenstraat, Industrieweg-Noord, Industrieweg-Zuid, Jan van Goorstraat, Kabienstraat, Kantonnierstraat, Kapelanijstraat, Kapelstraat, Kasteelstraat, Kantonnerstraat, Kerkhofstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Keuveldstraat, Kiestraat, Kippenstraat, Klaverstraat, Kleine Heidestraat, Klein-Gestel, Kloosterstraat, Kolisbergen, Kolisstraat, Kriekenbergstraat, Krokusstraat, Krommendijk, Kromstraat, Kruisstraat, Leemakkerstraat, Leemkuilstraat (toegang Sentower Park), Lierstraat, Lindestraat, Lommerstraat, Loofstraat, Loostraat, Luttelmeeuwen, Luythegge, Martinlaan, Meeuweneinde, Merelstraat, Moorenweg, Muisvenstraat, Neerleestraat, Neermolenweg, Nijverheidslaan, Olmenstraat, Ophovenstraat, Opstraat, Oudsbergerweg, Pastorijstraat, Peerderbaan, Plockroy, Poortstraat, Populierenstraat, Raffisstraat, Reppelerweg, Rietenstraat, Roesstraat, Rooierlee, Royerstraat, Schansdijk, Schoolstraat, Sijsjesstraat (deels), Sint- Hubertuslaan, Soetebeek, Sompenstraat, Sparstraat, Spechtstraat, Sportplein, Tienderstraat, Torenstraat, Vinkenstraat, Voerliestraat, Vogelzangstraat, Vredestraat, Waterstraat, Weg naar As, Weg naar Ellikom, Weg naar Gruitrode, Weg naar Helchteren, Weg naar Houthalen, Weg naar Meeuwen, Weg naar Opglabbeek, Weg naar Opitter, Weg naar Opoeteren, Weg naar Zwartberg, Weg op Bree, Weidestraat, Weverstraat, Wijshagerkiezel, Wilgenstraat, Sint-Willibrordusstraat en Wulpstraat.

Contact