Echtscheiding

Inhoud

Bij een echtscheiding wordt een huwelijk definitief administratief ontbonden. 

Er zijn 2 soorten echtscheidingen:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Procedure

U gaat scheiden? Vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een strijd voor de rechtbank te leveren om uw gelijk te halen. Want als een dialoog nog steeds mogelijk is tussen u en uw partner, kan u scheiden met onderlinge toestemming.

Voordat u naar de rechtbank stapt, kan u steeds hulp en advies inwinnen via een bemiddelaar, notaris of advocaat. Zij kunnen helpen met het opstellen van de overeenkomst.

Lukt het niet om in onderlinge toestemming uit de echt te scheiden, dan is de onherstelbare ontwrichting nog de enige mogelijke grond van echtscheiding.

U bent pas gescheiden als de familierechtbank een echtscheidingsvonnis heeft uitgesproken.

Voor meer informatie over de echtscheiding: