Dringende steun in noodsituaties

Inhoud

Bevindt u zich in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand, ...,of heeft u geen geld meer om eten te kopen, dan kan u een dringende steun krijgen.
U kunt enkel dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen. Dringende steun is beperkt in tijd.

Voorwaarden

  • U hebt de steun hoogdringend nodig.
  • Uw financiële middelen zijn uitgeput.

Procedure

  • U vraagt de dringende steun aan bij het OCMW
  • Het OCMW onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u dringende steun kan krijgen. 
  • Het is de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn die beslist of u voldoet aan de voorwaarden om een dringende steun te ontvangen.
  • Uw dossier zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst
  • Er zal dan ook beslist worden of u de steun dient terug te betalen of niet.

Wat meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • Bewijs van een éénmalig of dringend tekort vb. rekeninguittreksels, factuur, ...

Kostprijs

Het bedrag dat toegekend zal worden is afhankelijk van de nood die u heeft.

Voor wie

U moet inwoner zijn van Oudsbergen.

Contact