Drankvergunning sterke dranken

Als je tijdens de activiteit geestrijke of sterke dranken wilt schenken, heb je een vergunning nodig. Ook als je enkel een meerderjarig publiek hebt.

Het is verboden om sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.

  • Je mag geen alcoholische dranken aanbieden aan personen jonger dan 16 jaar.
  • Je mag geen geestrijke/sterke dranken aanbieden aan personen jonger dan 18 jaar.
  • Van elke persoon die sterke drank wil kopen, mag je vragen om aan te tonen dat die ouder is dan achttien.
  • Er is geen vergunning nodig voor het schenken van gegiste dranken zoals bier en wijn.

Wat zijn geestrijke en sterke dranken?

  • Alle dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22% vol.
  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2% gedistilleerde alcohol bevatten.

Gedistilleerde alcohol vind je terug in geestrijke dranken en wordt soms kunstmatig toegevoegd. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar ook aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa.

Let op, als je limonades en andere niet-alcoholische dranken mengt met gedistilleerde alcoholische dranken, worden die ook als sterke drank beschouwd. Dit betekent dat alle alcoholpops en zelf gemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito, wodka-redbull, Smirnoffs, Breezers...) met bovenvermelde dranken, in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje.

Wetgeving

De wetten die hier van toepassing zijn:

  • Samengeordende wetten: KB 03.04.1953 en 4/04/1953 – gegiste dranken
  • Wet van 28.12.1983 – sterke/geestrijke dranken
  • Wet  15.12.2005 – administratieve vereenvoudiging II
  • Wet van 10/12/2009  en 19/5/2010 – schenken van alcoholhoudende dranken aan jongeren