Veiligere schoolomgeving in Opglabbeek centrum

Verkeersveiligheid is een prioriteit in Oudsbergen. Om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen op en rond het Dorpsplein in Opglabbeek, worden in het najaar van 2022 enkele kleine aanpassingen uitgevoerd die de verkeersveiligheid meteen verhogen. Op lange termijn komt er een definitieve herinrichting.

Oversteekplaatsen Centrumstraat

Zebrapad aan Delhaize verdwijnt

We willen de schoolgaande jeugd weren op het openbaar domein voor de supermarkt Delhaize. Daar rijden veel auto’s door en er wordt veel gemanoeuvreerd op de parkeerplaatsen. Dat maakt het een enorm gevaarlijk punt voor zwakke weggebruikers.

De voetgangersoversteekplaats aan de supermarkt zal daarom verdwijnen. Om te vermijden dat je daar toch nog zou willen oversteken, komt er aan de overkant van de straat een obstakel in de vorm van een hoge drempel en een stukje groeninrichting.

Regenboogzebrapad aan Hoeverkerkweg

De voetgangersoversteekplaats aan het kruispunt met de Hoeverkerkweg krijgt opvallende regenboogkleuren en extra straatverlichting. Tegelijkertijd wordt hier een stukje fietspad heraangelegd. Dit zorgt ervoor dat het fietspad in de toekomst mooi zal aansluiten op de nieuwe fietspaden aan de rotonde, die in 2023 worden aangelegd. Op het ventwegje van de Centrumstraat sneuvelen enkele parkeerplaatsen. Zij moeten plaatsmaken voor het vernieuwde fietspad en een fietsenstalling.

Hoppinpunt

De bestaande bushalte wordt een Hoppinpunt en krijgt een digitale hoppinpaal. Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar:

  • parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn
  • verschillende vervoermogelijkheden worden aangeboden door middel van deelsystemen, waardoor reizigers met het geschikte vervoermiddel een verplaatsing kunnen maken.

Werken en hinder

De werken aan de zebrapaden starten op 17 oktober en duren één week. Daarna moet het beton nog twee weken uitharden, maar kan er al over het fietspad gefietst worden.

Tijdens de werken geldt er éénrichtingsverkeer en kan het verkeer vanaf de rotonde richting Gruitrode wel doorrijden. Het verkeer komende van Gruitrode wordt gedurende één week omgeleid via de Speeltuinstraat, Manestraat, Droogstraat en komt uit aan Elcado op de Weg naar Zwartberg.

Herinrichting Dorpsplein

Veilige schoolroute via de Gildenstraat

Via het regenboogzebrapad kom je terecht op het Dorpsplein. Daar verwijderen we enkele obstakels en nemen we parkeerplaatsen in zodat je achter de bushalte richting het parkje geleid wordt. Je wandelt of fietst voor het parkje richting de Gildenstraat en zet zo je tocht verder richting de school.

De Gildenstraat wordt omgevormd naar een fietsstraat zodat fietsers er voorrang krijgen op auto’s. Op het stukje vanaf het Dorpsplein tot voorbij de bib wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd, net zoals in de rest van de Gildenstraat.

Deze aanpassingen op het Dorpsplein worden eerst uitgevoerd door middel van tijdelijke opstellingen, met het oog op een definitieve herinrichting. Zodra de aanpassingen zijn gebeurd, leiden de gemachtigd opzichters en de wijkagent het nieuwe tracé in goede banen.

Vrijliggende fietspaden rotonde

In het voorjaar van 2023 krijgt de rotonde in het centrum vrijliggende fietspaden. Tijdens de werken, die 6 tot 8 weken in beslag nemen, is de rotonde volledig afgesloten voor alle verkeer. Er geldt dan een omleiding in beide richtingen via de Speeltuinstraat, Manestraat en Droogstraat. Deze werken kunnen pas starten zodra de werken in de Kruisstraat afgerond zijn.

Infovergadering voor omwonenden en handelaars

Enkele weken voor de start van deze werken organiseert het gemeentebestuur een infovergadering waarin de planning en de minderhindermaatregelen worden toegelicht.