Deskundige omgevingsvergunningen

Wat doe je?

 • Je zorgt voor de opvolging van omgevingsaanvragen en de opvolging van de wetgeving ruimtelijke ordening binnen de gemeente Oudsbergen. Je beheert daarvoor dossiers rond omgevingsaanvragen, meldingen en vergunningen.
 • Je bent een belangrijke spilfiguur in de communicatie naar verschillende interne en externe doelgroepen. Je verschaft onder andere correcte en concrete informatie aan onze burgers over stedenbouwkundige aangelegenheden (via het loket, telefonisch, per e-mail…). Je onderhoudt ook contacten met de betrokken overheden en belangengroepen.
 • Je werkt mee aan het opstellen, uitwerken en evalueren van een beleid en visie inzake vergunningen, op maat van het lokaal bestuur Oudsbergen.

Wie ben je?

 • Je weet complexe dossiers en problemen grondig te analyseren en te herformuleren naar hanteerbare vragen en doelstellingen. Je neemt initiatief en zoekt steeds naar alternatieve oplossingen voor problemen.
 • Je hebt zin voor nuance en argumentatie vanuit verschillende invalshoeken bij het beoordelen van een dossier. Je weet ook anderen te overtuigen en adequaat om te gaan met feedback.
 • Je kan samenwerken binnen een divers team dat werkt rond het vergunningen- en handhavingsbeleid van beleidsdomeinen zoals wonen, milieu, GIS en handhaving.
 • Je hebt (minstens) een bachelordiploma gerelateerd aan de inhoud van de functie, bij voorkeur in de richting van ruimtelijke ordening, architectuur, bouwkunde, landmeetkunde, aanverwante of daarmee gelijkgestelde richtingen.
 • Affiniteit of werkervaring met de bestaande reglementeringen inzake ruimtelijke ordening is een troef, maar geen vereiste. De zin en vaardigheid om die materie zo snel mogelijk onder de knie te krijgen, zijn wel vereisten.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je bent van onberispelijk gedrag. Bij een eventuele aanwerving zal een uittreksel uit het strafregister worden gevraagd.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je hebt grondige kennis van de Nederlandse taal.

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract (38 uren/week) voor bepaalde duur (2 jaar).
 • Een functie op niveau B1-B3.
 • De beginwedde in een voltijdse functie bedraagt minimum 2509 euro bruto. De maximale wedde bedraagt 4229 euro bruto.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques ter waarde van 7,5 euro, 35 dagen betaalde vakantie, 14 feestdagen, fietsvergoeding, een hospitalisatieverzekering en opleidingsmogelijkheden, voordelen via de gemeenschappelijke Sociale Dienst GSD-V.

Hoe solliciteren?

Mail (bij voorkeur) je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van het vereiste diploma naar info@oudsbergen.be Per brief kan je je kandidatuur sturen naar het lokaal bestuur Oudsbergen t.a.v. de personeelsdienst, Dorpsstraat 44, 3670 OUDSBERGEN.

Solliciteren kan tot en met 5 februari 2021.

Wens je nog meer informatie? Dan kan je je wensten tot de dienst Vergunningen en contact opnemen met Annelies Machiels of Kris Thijs via het nummer 089/810 100.