De brug

Vanop het binnenplein van de kasteelhoeve heb je zicht op de waterburcht. Het kasteel werd door de Graven van Loon opgebouwd als een versterkte burcht. De hoeve fungeerde als voorburcht en bood via een brug toegang tot het kasteel. Later, onder het bewind van de Duitse Ridderorde, verloor de burcht haar beschermingsfunctie en werd ze een symbool van prestige. De waterburcht bood overnachting aan wie op zijn tocht langs het kasteel passeerde.

Tijdens het renovatieproject wordt eerst de kasteelhoeve opgeknapt. Maar ook het kasteel en haar binnenkoer krijgen nadien een grondige opknap- en herwaarderingsbeurt.

Dit beeld is een voorlopige visualisatie en nog geen definitief ontwerp.