Crisisopvang

Bevindt u zich in een crisissituatie, dan kunt u tijdelijk opgevangen worden.

Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van uw enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden, enz. In onderling overleg wordt naar een tijdelijke oplossing gezocht. Hierbij is het mogelijk dat u niet opgevangen wordt in de eigen gemeente.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor hulp inzake crisisopvang woont of verblijft u in de gemeente. Indien u gedomicilieerd bent in de gemeente maar verblijft in een andere gemeente, dient u contact op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u werkelijk verblijft. 

De oorzaak van de crisis is hierbij niet bepalend.

Procedure

U neemt contact op met een maatschappelijk werker. Aan de hand van het gesprek zal bepaald worden welke vorm van opvang aangewezen is en welk OCMW bevoegd is om u te helpen.

Contact