Coronasubsidie voor jongeren en studenten

De COVID-crisis heeft ook heel wat jongeren en studenten getroffen. Ze hebben geen studentenjob meer, kunnen hun facturen niet meer betalen, hebben moeilijkheden op het einde van de maand of raken sociaal geïsoleerd. Daarom voorziet onze gemeente in samenwerking met de federale regering een duwtje in de rug.

Het OCMW maakt samen met jou een analyse van je situatie. Op basis daarvan wordt bepaald welk type ondersteuning jij nodig hebt: financiële steun, steun bij huisvesting (bijvoorbeeld je huurwaarborg), steun om je energierekening te betalen, psychosociale steun, voedselhulp…

Je kan tot eind 2021 gebruikmaken van de ondersteuning.

Voorwaarden

Om te weten of je in aanmerking komt, neem je best contact op met je OCMW.

  • Ben je student? Dan neem je contact op met het OCMW waar je gedomicilieerd bent.
  • Ben je geen student? Maak dan een afspraak met de dienst Welzijn van de gemeente Oudsbergen via onze website of neem contact op via info@oudsbergen.be of 089 810 100.

Ontvang je een beurs of kinderbijslag? Dat verhindert je niet om steun te ontvangen.

Procedure

Een maatschappelijk assistent van de gemeente gaat via een sociaal en financieel onderzoek na of je in aanmerking komt. Je aanvraag wordt nadien samen met de onderzoek voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Het comité beslist of je recht hebt op ondersteuning.

Wat meebrengen

Dit wordt afgesproken tijdens het eerste gesprek met de medewerker van de gemeente.

Kostprijs

De steun die je ontvangt, wordt bepaald op basis van een analyse van jouw persoonlijke situatie. De ondersteuning is dus niet altijd financieel, maar kan verschillende vormen aannemen (zie ‘Wat?’).

Meer info

Neem contact op met de dienst Welzijn via info@oudsbergen.be of 089 810 100. Of maak een afspraak via onze website.

Voor wie

  • Alle jongeren tussen 18 en 25 jaar;
  • alle studenten jonger dan 25 jaar, die een voltijdse studie aanvangen, hernemen of voortzetten;
  • alle studenten ouder dan 25 jaar, die voor hun 25e met hun studies starten of gestart zijn.