Compostmeesters

Inhoud

De compostmeesters zijn vrijwilligers die je leren hoe je kan omgaan met tuin- en groenafval. Aan het compostpunt geven ze demonstraties thuiscomposteren.

De compostmeesters geven ook workshops over diverse ecologische thema's aan de leerlingen van de kleuter- en lagere scholen. Zo knutselen ze onder meer nestkastjes voor vogels, insectenhotels en mezenbollen.

Je kan het compostpunt vrijblijvend bezoeken van april tot oktober op elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur. Het compostpunt is gelegen in de Kapelanijstraat, tegenover basisschool Klim-Op Meeuwen.  

Kostprijs

Gratis