Captatieverbod onbevaarbare waterlopen met ingang van 21/05/2020

  • 20 mei 2020

De gouverneur van de provincie Limburg vaardigt met ingang van 21/05/2020 een captatieverbod uit op alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, uitgezonderd:

  • op de onbevaarbare waterlopen waarvan sprake is in dit politiebesluit: pdf bestand20200520 captatieverbod Limburg (123 kB)

  • op alle onbevaarbare waterlopen
    • indien het een beperkt capteren betreft van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat;
    • indien het een beperkt capteren betreft van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Er is geen einddatum ingesteld voor dit verbod, het blijft dus van kracht tot het terug wordt opgeheven.

Meer informatie hierover op https://www.crisis-limburg.be/droogte2020