Buurtgerichte zorg in Oudsbergen

Oudsbergen zet de komende jaren in op zorgzame buurten. Om het project in onze gemeente uit te rollen, werkt Oudsbergen samen met SAAMO Limburg. In 2021 hebben we een eerste project opgestart in Nieuwe Kempen. Terwijl dit project loopt, wordt in de loop van 2022 een tweede project uit de grond gestampt in Neerglabbeek.

Wat zijn zorgzame buurten?

Een zorgzame buurt is een buurt waar iedereen zicht thuis voelt, omdat

  • buurtbewoners zich engageren voor de buurt en zorgen voor elkaar,
  • buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten,
  • de huisvesting en publieke ruimte aangepast zijn aan de buurt,
  • er professionele hulp, dichtbij huis, gekend en toegankelijk is.

Waarom is buurtgerichte zorg belangrijk?

Door de toenemende vergrijzing, vereenzaming, zorgvragen…vinden meer en meer mensen in een kwetsbare situatie de weg naar de hulpverlening niet. In zorgzame buurten worden die noden opgemerkt door de buurt en gesignaleerd bij de juiste zorginstanties. Alle mensen in de buurt werken nadien samen aan een oplossing op maat. Bewoners, verenigingen, vrijwilligers, professionelen en de gemeentelijke diensten bundelen daarvoor hun krachten.

Wie bouwt er mee aan de zorgzame buurten?

  • onze gemeentelijke medewerkers: Marjon Quax, Liesbeth Jaspers en Kathleen Stinkens;
  • SAAMO Limburg, een sociale organisatie in de Samenlevingsopbouw. De organisatie heeft doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd in dit domein;
  • de dokter, apotheker, wijkagent, schooldirecteur, thuisverpleging... in je buurt; 
  • vrijwilligers en verenigingen uit je buurt;
  • de buurtbewoners.

Hoe wordt een zorgzame buurt uitgerold?

Een zorgzame buurt opstarten verloopt in verschillende fasen. Eerst voeren onze medewerkers van de gemeente en SAAMO Limburg een buurtanalyse uit. Met die analyse leren we de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen in een buurt kennen. Daarna gaan we met die bevindingen aan de slag om samen met de buurt concrete acties op te zetten, zoals buurtinitiatieven- en activiteiten organiseren of samen zorgnetwerken uitbouwen.

We starten met telkens met buurtbabbels om de woon- en leefomgeving in jouw buurt in kaart te brengen. Tijdens de buurtbabbels stellen we aan professionelen, verenigingen, vrijwilligers en buurtbewoners vragen over het leven in de buurt en polsen we naar hun ideeën of verwachtingen over de buurt. Dat peilen we aan de hand van vragen zoals:

  • Hoe warm is jouw buurt? 
  • Wat doe jij voor je buurt of dorpsgenoten?
  • Is er ruimte voor ontmoeting?
  • Wat zou je graag anders zien in je wijk?

De eerste buurt waar we het project opstartten, is Nieuwe Kempen. In maart, april en mei spraken onze medewerker van SAAMO Limburg en onze gemeentelijke medewerkers van de dienst welzijn met de professionelen, verenigingen en vrijwilligers in de buurt. In juni gingen ze in gesprek met de buurtbewoners tijdens de buurtbabbels. De gemeente beoogt de bevindingen in juli terug te koppelen naar het beleid en de inwoners, en in augustus samen met hen een buurtactieplan op te stellen.

Dat volledige proces – van buurtanalyse tot buurtactieplan – wordt in de komende maanden en jaren herhaald voor de andere kerkdorpen in Oudsbergen. In 2022 starten we met de buurt Neerglabbeek.

Contactpersonen

  • Marjon Quax, medewerker welzijn bij gemeente Oudsbergen
  • Liesbeth Jaspers, medewerker welzijn bij gemeente Oudsbergen
Heb je een vraag voor het team? Mail naar info@oudsbergen.be of bel naar 089/810 100.