Buurtgerichte zorg

Oudsbergen zet de komende jaren in op buurtgerichte zorg. In een zorgzame buurt kan iedereen op een kwaliteitsvolle manier samenwonen en samenleven. Om het project in onze gemeente uit te rollen, werkt Oudsbergen samen met RIMO Limburg. Samen starten ze in maart en april 2021 met een eerste buurtanalyse in Nieuwe Kempen.

Wat is buurtgerichte zorg?

Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, vereenzaming, stijgende zorgvragen, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden… zorgen ervoor dat een groep mensen in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glipt. Die situatie vraagt een extra inzet van middelen en samenwerkingen. Daarom zet Oudsbergen in op zorgzame buurten.

Dat zijn buurten waar iedereen zicht thuis voelt, omdat

  • er plaatsen van ontmoeting zijn,
  • mensen voor elkaar zorgen,
  • de huisvesting en publieke ruimte aangepast zijn,
  • het zorgaanbod afgestemd is op elkaar en op de noden van de buurt,
  • er professionele hulp, dichtbij huis, gekend en toegankelijk is.

Zorg en welzijn werken er samen op maat van de buurt. De samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn is cruciaal. Daarom zullen we in het hele project actief en nauw samenwerken met bewoners, professionele zorgverstrekkers en verenigingen.

Wie is RIMO Limburg?

Om de zorgzame buurt op te starten in Oudsbergen, werken we samen met RIMO Limburg. Dat is een sociale organisatie in de Samenlevingsopbouw. De organisatie heeft doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd in dat domein. Ze voorzien enerzijds een deeltijds buurtopbouwwerker voor Oudsbergen. Anderzijds deelt de organisatie haar kennis en expertise aan de medewerkers van onze gemeente die het project buurtgerichte zorg verder uitrollen in de praktijk.

Hoe wordt een zorgzame buurt uitgerold?

Een zorgzame buurt opstarten verloopt in verschillende fasen. De medewerkers van de gemeente en RIMO Limburg leren langzaamaan de (zorg)noden, sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen in een buurt kennen. Vervolgens gaan ze met die bevindingen aan de slag om samen met de buurt concrete acties op te zetten. Zo bouwen ze zorgnetwerken uit, engageren ze buurtbewoners en sociale netwerken, faciliteren ze ontmoetingen via buurtinitiatieven en-activiteiten, en trachten ze de eerstelijnszorg te verbeteren.

De eerste fase in het project is de buurtanalyse. Met die analyse brengen ze de woon- en leefomgeving in kaart. Tijdens een momentopname maken ze een foto van de buurt waarop ze alle noden, mogelijkheden en dynamieken in de buurt weergeven, en bevragen ze verschillende mensen over het leven in de buurt. Eerst vinden de gesprekken met de professionele actoren in de buurt plaats. Dat zijn bijvoorbeeld de dokter, de apotheker, de wijkagent, de schooldirecteur… Nadien volgen de gesprekken met de sleutelfiguren en de bewoners in de wijk.

De eerste wijk die aan de beurt is, is Nieuwe Kempen. In maart, april en mei gesprekken met de professionelen en sleutelfiguren. Vanaf mei en juni vinden ook de gesprekken met de buurtbewoners plaats. De gemeente beoogt de bevindingen in juli terug te koppelen naar het beleid en de inwoners, en in augustus samen met hen een buurtactieplan op te stellen. Dat volledige proces – van buurtanalyse tot buurtactieplan – wordt in de komende maanden herhaald voor de andere kerkdorpen in Oudsbergen.

Contactpersonen

  • Marjon Quax, medewerker welzijn bij gemeente Oudsbergen
  • Liesbeth Jaspers, medewerker welzijn bij gemeente Oudsbergen
  • Lindsay Hermans, opbouwwerker buurtgerichte zorg bij RIMO Limburg
Heb je een vraag voor Marjon of Liesbeth? Mail naar info@oudsbergen.be of bel naar 089/810 100.
Heb je een vraag voor Lindsay? Mail naar lindsay.hermans@rimo.be of bel naar 0491/39 35 19.