Burenbemiddeling

Inhoud

Als u een probleem heeft met een buur, is het aan te raden om eerst samen naar een oplossing te zoeken. Als u daar niet in slaagt, kunt u een beroep doen op de vrederechter. Hij is bevoegd voor problemen die verband houden met huisvesting en burenproblemen.

Voorwaarden

Een essentiƫle voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

Procedure

Er zijn 3 mogelijke procedures die gevolgd kunnen worden bij aanhoudende burenproblemen. 

  • Vrijwillige bemiddeling

Vrijwillige bemiddeling houdt in dat u en uw buur de hulp van een bemiddelaar inroepen om de dialoog te vergemakkelijken en samen een oplossing te vinden. Als het tot een akkoord komt, kunt u dit door een rechter laten goedkeuren zodat het voor beide partijen bindend wordt. U kunt er ook voor opteren om het akkoord door een notaris in een authentieke akte vast te laten leggen, wat hetzelfde effect heeft.

  • Verzoeningsprocedure

Voordat u met een gerechtelijke procedure begint, kunt u bij de rechter een aanvraag tot verzoening (minnelijke schikking) indienen. Deze procedure is snel en gratis. U kunt ze zelfs mondeling aanvragen bij de griffie (secretariaat) van het gerecht. De rechter zal beide partijen met elkaar proberen te verzoenen, maar legt geen oplossing op. Als er een akkoord komt, legt de rechter het vast in een proces-verbaal dat de waarde van een vonnis heeft.

  • Gerechtelijke procedure

Er zijn drie manieren om een proces aan te spannen:

  • vrijwillig verschijnen: de partijen kunnen beslissen om zich vrijwillig bij de vrederechter aan te melden. Dit noemt men de vrijwillige verschijning.
  • een verzoekschrift indienen: voor bepaalde zaken kunt u bij de griffie van het vredegerecht een verzoekschrift indienen: u legt de betwisting uit, zet de redenen van uw verzoek uiteen en geeft de identiteit van de betrokken personen. Alle partijen ontvangen een gerechtsbrief waarin hen gevraagd wordt om voor de vrederechter te verschijnen.
  • de tegenpartij dagvaarden: in vele gevallen moet u een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder die de tegenpartij een dagvaarding zal geven. U bent niet verplicht een advocaat te raadplegen. Dergelijke bijstand kan wel nuttig zijn, vooral als het om een ingewikkelde zaak gaat.