Buitenschoolse kinderopvang tijdens corona

Alle opvanginitiatieven preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) nog steeds niet nodig:

  • De gevolgen van COVID-19 zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter.
  • Door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld: grootouders) wat we net willen vermijden.

De buitenschoolse kinderopvang van Oudsbergen beperkt zich tot het verzekeren van kinderopvang, voor -en na schooltijd, voor kinderen die naar school gaan en voor wie er dus geen andere mogelijke vorm van opvang is. Mogelijke uitstappen, ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten worden afgelast of uitgesteld. Buiten spelen vormt geen probleem.

We blijven wel waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve maatregelen toe:

  • Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de kinderopvang.
  • We volgen strikt de bestaande hygiënische maatregelen in de Kinderopvang. We wassen vooral ook de handen regelmatig en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen.