Buitenschoolse kinderopvang tijdens corona

Omdat de besmettingen sterk stijgen, communiceerde het Overlegcomité gisteren dat de lessen voor de kinderen van het lager onderwijs worden geschorst vanaf maandag 29 maart tot aan de paasvakantie.

Daarnaast werden er verstrengde maatregelen genomen voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang tijdens de paasvakantie. 

Zowel Kind en Gezin als onderwijs roepen op om kinderen zoveel mogelijk thuis op de vangen en geen gebruik meer te maken van de buitenschoolse kinderopvang. Omdat we beseffen dat het niet voor iedereen mogelijk is om de kind(eren) tot na de paasvakantie thuis op te vangen, blijft onze buitenschoolse kinderopvang open voor noodopvang.  Wat betekent dit concreet?

Tijdens de paaspauze, van maandag 29 maart tem vrijdag 2 april

Onze buitenschoolse kinderopvang blijft voor- en na schooltijd open. Voor noodopvang kan je bij ons terecht tijdens onze normale openingsuren en zonder voorafgaandelijke inschrijving.

Noodopvang tijdens de schooluren wordt georganiseerd door de scholen.  Daarvoor neem je contact op met de school van je kind(eren)

Daarnaast zijn kinderen van het 5e en 6e leerjaar verplicht om een mondmasker te dragen in de kinderopvang, zowel binnen als buiten. De kinderen brengen een mondmasker mee van thuis. In de mate van het mogelijke spelen we zoveel mogelijk buiten. Voorzie je kind dan ook van warme kledij.

Tijdens de paasvakantie

Onze buitenschoolse kinderopvang organiseert enkel noodopvang. Dat betekent dat we enkel opvang voorzien voor kinderen van ouders die geen mogelijkheid tot telewerk hebben en geen aanspraak kunnen maken op een passend verlofstelsel of voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Attesten ter staving van de noodsituatie kunnen door ons worden opgevraagd.

  • Heb je reeds een bevestiging van inschrijving ontvangen?

Wij vragen je met aandrang om de reeds ingeschreven opvangmomenten schriftelijk (bij voorkeur via onze website) te annuleren voor maandagochtend 29 maart, indien je niet tot de omschreven doelgroep behoort.

Deze annulaties zijn uiteraard kosteloos.

  • Sta je op de wachtlijst?

Wanneer je tot de omschreven doelgroep behoort, stuur je ons voor maandagochtend 29 maart een e-mail met daarin de duidelijke vermelding van noodopvang, data, naam kinderen en opvanglocatie (vb noodopvang 5 tem 9 april – Jansen Jan en An – Gruitrode).

Gelieve NOODOPVANG + NAAM ook in het onderwerp van de mail te vermelden.

In de mate van het mogelijke proberen wij dan een oplossing te zoeken. Enkel door op deze manier met jullie samen te werken, kunnen we de noodopvang tijdens de komende periode organiseren.

Onze oprechte excuses voor het ongemak.   We weten dat het niet evident is om je telkens opnieuw te organiseren en willen je bedanken voor alle inspanningen en flexibiliteit. Voor verdere vragen helpen we je graag verder via kinderopvang@oudsbergen.be of telefonisch op het nummer 089 810 100.